Reglementen

De reglementen zijn eigenlijk de spelregels van de sport. Het is een heel boekwerk, maar het is sterk aan te raden om dit voorafgaand aan de wedstrijd eens rustig door te nemen. Alle antwoorden op vragen als ‘hoeveel punten zijn er te verdienen?’, ‘welke hindernissen kan ik tegenkomen?’ of ‘hoe werken de controleposten tijdens de POR?’ zijn in het regelement terug te vinden.

TREC Club Nederland, reglement 2019
Bijlage overzicht inclusief T0 reglement (pilot) 2019
TREC Club Nederland, hindernisbeschrijvingen 2019
MEN TREC Club Nederland, reglement 2019
MEN TREC Club Nederland, hindernisbeschrijvingen 2019

  Highpoint competitie

Internationaal zijn de FITE reglementen van kracht:

FITE International TREC rules 2019
FITE TREC datasheets 2019

FITE Driving TREC rules 2019