Reglementen

De reglementen zijn eigenlijk de spelregels van de sport. Het is een heel boekwerk, maar het is sterk aan te raden om dit voorafgaand aan de wedstrijd eens rustig door te nemen. Alle antwoorden op vragen als ‘hoeveel punten zijn er te verdienen?’, ‘welke hindernissen kan ik tegenkomen?’ of ‘hoe werken de controleposten tijdens de POR?’ zijn in het regelement terug te vinden. Per 1 april 2023 zijn de vernieuwde nationale reglementen van kracht.

TREC Club Nederland, reglement 2023
TREC Club Nederland, hindernisbeschrijvingen 2023
MEN TREC Club Nederland, reglement 2019 (ongewijzigd in 2023)
MEN TREC Club Nederland, hindernisbeschrijvingen 2019 (ongewijzigd in 2023)

  Highpoint competitie

Internationaal zijn de FITE reglementen van kracht:

FITE International TREC rules 2023 (Franse versie)
FITE International TREC rules 2023 (Engelse versie)

• FITE TREC datasheets 2023, check FITE website
FITE Driving TREC rules 2022 (ongewijzigd in 2023)