Reglementen

De reglementen zijn eigenlijk de spelregels van de sport. Het is een heel boekwerk, maar het is sterk aan te raden om dit voorafgaand aan de wedstrijd eens rustig door te nemen. Alle antwoorden op vragen als ‘hoeveel punten zijn er te verdienen?’, ‘welke hindernissen kan ik tegenkomen?’ of ‘hoe werken de controleposten tijdens de POR?’ zijn in het regelement terug te vinden. Na de ALV op 7 april 2024 zullen de vernieuwde nationale reglementen van kracht zijn en hieronder gepubliceerd worden.

• TREC Club Nederland, reglement 2024
TREC Club Nederland, PTV opdrachten 2024 

MEN TREC Club Nederland, reglement 2019 (ongewijzigd in 2024)
MEN TREC Club Nederland, hindernisbeschrijvingen 2019 (ongewijzigd in 2024)

  Highpoint competitie

Internationaal zijn de FITE reglementen van kracht:

FITE International TREC rules 2024 (Franse versie)
FITE International TREC rules 2024 (Engelse versie)

• FITE TREC datasheets 2024, check FITE website
FITE Driving TREC rules 2022 (ongewijzigd in 2024)