Reglementen

In ons Nationaal wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle deelnemers gelden.
Als sportorganisatie vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat, daarom zijn er bepalingen opgenomen die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per niveau. Omdat het reglement antwoord geeft op vele vragen die kunnen opkomen wanneer je een beginnende beoefenaar van de sport bent, raden we sterk aan om deze reglementen voorafgaand aan de wedstrijden al eens rustig door te nemen. Wanneer een wedstrijd is aangemerkt als internationale FITE wedstrijd, dan geldt het internationale reglement. Na de ALV op 7 april 2024 zullen de vernieuwde nationale reglementen van kracht zijn en hieronder gepubliceerd worden.

Nationaal TWE reglement 2024

FITE international Working Equitation rules 2024 (Engelse versie)
FITE international Working Equitation rules 2024 (Franse versie)

TWE sponsor:

puranobleza.com