Reglementen

In ons Nationaal wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle deelnemers gelden.
Als sportorganisatie vinden wij het belangrijk dat het welzijn van het paard altijd voorop staat, daarom zijn er bepalingen opgenomen die het welzijn van het paard beschermen, zoals de minimale leeftijd per niveau. Omdat het reglement antwoord geeft op vele vragen die kunnen opkomen wanneer je een beginnende beoefenaar van de sport bent, raden we sterk aan om deze reglementen voorafgaand aan de wedstrijden al eens rustig door te nemen. Wanneer een wedstrijd is aangemerkt als internationale FITE wedstrijd, dan geldt het internationale reglement.

Nationaal TWE reglement 2023

FITE international Working Equitation rules 2023 (Engelse versie)
FITE international Working Equitation rules 2023 (Franse versie)