Wat is Working Equitation?

Een droge warme dag in Spanje… De boeren drijven te paard hun runderen naar een ander stuk land. Onderweg kunnen zij vele hindernissen tegenkomen: een poort moet open, het paard moet gammele bruggetjes over, tussen bomen manoeuvreren, soms even snel een stier terug naar de kudde jagen en op zijn tijd even stil staan voor een drankje. Met een lange stok, de garrocha, worden te opdringerige stieren weggejaagd.

Ook in andere zuid-Europese landen zoals Frankrijk, Portugal en Italie, werkten de boeren dagelijks zo op het land. Op zondag werd er niet gewerkt, dan toonden de boeren aan hun collega’s uit de omgeving hoe geweldig hun paard is: snel, wendbaar, dapper en vooral heel gehoorzaam! Deze traditie is door de tijd heen steeds van vader op zoon overgegaan.

Uiteindelijk is het idee ontstaan om elkaar op grotere schaal uit te dagen en er kwamen internationale wedstrijden. Op den duur kwamen daar ook landen bij, die welliswaar geen eigen vee-drijf traditie hadden, maar die zich in hun eigen kleding en optoming wilden meten met de Zuid Europeanen. Ook de Amerikaanse en de Australische werkpaarden-tradities hebben invloed gehad op het ontstaan van de veelzijdige en vooral erg spannende nieuwe wedstrijdsport: Working Equitation – afgekort WE.
Working = werk, Equitation= met paard.

Wat is dan TWE?

Steeds vaker zetten wedstrijdorganisatoren de letter T voor de WE, om te laten zien dat zij een wedstrijd van de traditionele sport organiseren.  Dat wil zeggen dat onze wedstrijden op alle niveaus uit  de 4 traditionele onderdelen mogen bestaan en je dus al meteen met de runderen mag werken (dit is niet op alle wedstrijdlocaties mogelijk).

Niveaus

TWE wedstrijden kennen de wedstrijdniveaus Bixie en B t/m Z, die telkens wat meer vragen van de behendigheid of technischer zijn qua dressuurproeven en obstakels. In de klasse Z wordt de gehele proef gereden met de teugels in 1 hand.

De onderdelen

In een TWE wedstrijd staat het thema ‘dressuurmatig veedrijven’ centraal.
Een wedstrijd bestaat meestal uit vier verschillende onderdelen:

Dressuurproef

Het eerste onderdeel is vergelijkbaar met een reguliere dressuurproef, met verplichte oefeningen in een vaste volgorde, maar met vrije choreografie en muziek, en traditionele kledingsstijl. Een jury beoordeelt iedere manoeuvre met punten.

Stijltrail + Speedtrail

Het Stijltrail-parcours bestaat uit 10-15 hindernissen, waarbij een jury onder andere de dapperheid, wendbaarheid en gehoorzaamheid beoordeelt met punten. Tijdens de speedtrail worden dezelfde hindernissen gereden, maar nu op tijd.

Runderwerk

Uit een groepje van 10-15 runderen, moet een door de jury aangewezen rund worden afgezonderd binnen een vastgestelde tijd. Daarna wordt het dier weer teruggebracht bij de kudde. Dit onderdeel wordt verreden over twee manches.

Waarom is TWE ondergebracht bij TREC club Nederland?

In Nederland worden Traditionele Working Equitation (TWE) wedstrijden georganiseerd door de TREC-club Nederland. Dit leidt wel eens tot verwarring, want TREC en TWE zijn twee verschillende takken van sport! De reden hiervoor is administratief: TREC club Nederland is verbonden met de hippische sportbond KNHS, en daardoor aangesloten bij de overkoepelende internationale federatie FITE (in samenwerking met de FEI).

In Nederland bestaat een andere WE vereniging: Working Equitation Holland (WEH), zij bieden een variant met andere reglementen. De WEH valt onder een andere internationale federatie (WAWE), welke niet is aangesloten bij de FITE. Beide varianten van Working Equitation kunnen prima naast elkaar bestaan en het staat beoefenaars van (T)WE dan ook vrij om wedstrijden te rijden bij beide federaties.

Waarom is TWE ondergebracht bij TREC club Nederland?

In Nederland worden Traditionele Working Equitation (TWE) wedstrijden georganiseerd door de TREC-club Nederland. Dit leidt wel eens tot verwarring, want TREC en TWE zijn twee verschillende takken van sport! De reden hiervoor is administratief: TREC club Nederland is verbonden met de hippische sportbond KNHS, en daardoor aangesloten bij de overkoepelende internationale federatie FITE (in samenwerking met de FEI).

Een WE variant met andere regels, valt onder een andere internationale federatie (WAWE), welke niet is aangesloten bij de FITE. Beide varianten van Working Equitation kunnen prima naast elkaar bestaan en het staat beoefenaars van (T)WE dan ook vrij om wedstrijden te rijden bij beide federaties.

TWE sponsor:

puranobleza.com